100 ימי ניסיון ללא עלות והתחייבות לדגם RAPID בלבד!

ככל ועומדת לך זכות לביטול עסקה, בהתאם לתנאי רכישת המוצר, לתקנון האתר ו/או לחוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981, הנך רשאי/ת למסור הודעת ביטול עסקה, באחת מהדרכים שלהלן:
1. בסמס בטלפון מספר 052-6112949
2. במשרדנו או בדואר רשום לכתובת המלאכה 10, נתניה ,4250545
3. בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא”ל info@waterfront.co.il
4. בפקסימליה בפקס מספר 09-7730828
5. באינטרנט- באמצעות משלוח טופס הודעת הביטול המופיע מטה וזמין גם בלשונית ביטול עסקה בעמוד הראשי באתר. בהודעת הביטול, אנא ציין/ני שם מלא, מספר הזמנה/חשבונית ומספר טלפון, לשם זיהוי העסקה ונתוני המוצר שברצונך לבטל

    לתשומת ליבך, בהיעדר פרטים שיאפשרו לזהות את העסקה ו/או את המוצר/ים מתוך העסקה שהנך מבקש/ת לבטל, יחול עיכוב בביטול עד להבהרת הפרטים באמצעות פרטי הקשר שבידי החברה.